HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Jens Iversen Holt

Om Jens Iversen Holt står der følgende i “Anetavle for Maren Jensen“:

Jens Iversen Holt er født 1773 i Erritsø Sogn, og han døde samme sted. 20. November 1819 og blev begravet d. 27. November. Han blev døbt d. 6. Juni 1773 i Erritsø Kirke, og Gudmor var Anna Pedersdatter af Follerup.
Om Jens Iversen Holts Død anføres i Kirkebogen: “Faldt pludselig om og døde, da han stod og tærskede paa Loen.”

Han blev gift d. 25. Juni 1799 i Erritsø Kirke med Ingeborg Laugesdatter. Forlovere ved Brylluppet var Niels Hansen og Peder Ignatius, Erritsø.
Ingeborg Laugesdatter [iflg. andre kilder: Lauesdatter] er født 1775 i Erritsø Sogn, og hun døde samme sted d. 24. Juni 1838. Hun blev døbt d. 8. Maj 1775 i Erritsø Kirke, og Gudmor var Thomas Hansens Hustru, Birthe Sørensdatter.
Ingeborg Laugesdatter var gift anden Gang med Poul Lauritsen, Erritsø.

Jens Iversen Holts børn

Jens  fik disse 4 børn
– måske flere, er ikke undersøgt grundigere endnu.

Hans Iversen Holt
Hans Iversen Holt. Portrættet: Foto nr. B576, Lokal Historisk Arkiv, Fredericia

1. Maren Jensdatter Holt (1801 – 29/08/1860). Hun blev allerede i 1817 (16-år gammel) gift med Niels Hansen (Hoy) (1790 – 11/02/1876)
De fik en datter, Johanne Hansen f. Nielsdatter. Som et kuriosum kan nævnes at Maren og Niels Hansen (Hoy) på denne tid ejede Elagergård i Torp, – samme gård, hvorfra en af fiskerne i Lorents Holts 2. kones slægt, Carl Aage Hansen, senere fik sin kone (Maren Hansen 1922-2010).
2. Johanna Jensdatter Holt (21/07/1807 – ? ). Hun blev 04/08/1827 i Erritsø gift med Søren Madsen Lomholt (f. 1806 i Tolstrup, Vejle Amt, døbt 21/01/1806 i Herslev, Vejle Amt – d. 26/03/1844 i Herslev, Vejle Amt). De fik 6 børn. Se mere om familien: http://www.agerbaeks.dk/slaegt/html/fam028xx/fam02856.htm
3. Karen Jensdatter Holt (17/03/1811 – 26/04/1879) – Indremissionær Jens Holts mor. Karen blev i 1830 gift i Bredstrup med Hans Frederiksen (01/05/1796 – 29/08/1863). Karen Jensdatter Holt benævnes i nogle kilder Karen Jensen Holt som det blev skik med nyere patronymer, hvor begge køn fik faderens fornavn + -sen. Se mere om Karen og Hans (og næste generation af Holt-slægten) i artiklen: Hvordan Holt kom til Taulov
4. Iver Jensen Holt f. 1815 gift med Karen Hansdatter (Hansen) f. 1815.
– fik sønnerne Jens Iversen Holt og Hans Iversen Holt (27/03/1844 – 29/12/1915). På netstedet for Fredericias historie er der en side der fortæller om  Sønderskovgård i Erritsø, som iflg. optegnelser fra  1906 dengang var i Holt-slægtens eje i fjerde generation. Jeg tvivler på at det var længere tilbage – som det ellers formodes i teksten fra http://www.fredericiashistorie.dk/html/erritsoe/gaardgalleri/Soenderskovgaard.html

Ole Jensen, født i Højrup, købte den 1897 for 52.000 Kr. i 1871. Han var gift med Karen Holt, født på ejendommen 1875. Af tidligere ejere kan nævnes den nuværende ejers svigerfar, Hans Iversen Holt, der overtog gården 1870 efter sin far, Iver Jensen Holt. Denne havde arvet ejendommen 1835 efter sin far, Jens [Iversen] Holt. Gården har formentlig været i familiens eje i en lang årrække. Den blev solgt fra Kolding Rytterdistrikt 1770.