HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Opdateringer til “Holt- og Hansen slægterne”

af Paul Holt

Utilsigtede fejl, korrektur etc.

 • Kapitelrækkefølge: Kapitlet om Martha Finsen (f. 1919) er ved en fejl placeret før kapitlet om Kirsten Kristensen (f. 1918), men fejlen er alene et spørgsmål om rækkefølge, ikke indhold.
 • S. 26: 4. linie:  “Christen Lorentsens” – ikke Lorentzens
 • S. 114: 4. sidste linie: “er Maren er 40″
 • S. 117: Første linie i afsnittet “Peder Hansen III…” skal (selvfølgelig) være “familien Hansen” (ikke Pedersen)
 • S. 118: Midt på siden, skal være: “mit første besøg i den gamle gård”
 • S. 125, note 88: Notens 2. line: Skal være “romanen”, og linie 3 skal være: “sølvvarefabrik
 • S. 126, 2. linie i det afsnit, der begynder t.v. for billedet af Maren skal være “interesseret i historie…”

Indholdsmæssige opdateringer og rettelser

 • Jens Holt Hansens efternavn
  S. 12, 3-4. sidste linie: Her står:
  “Bemærk at Jens som den eneste fik Karens tilnavn, Holt. Om han allerede fik Holt ved dåben eller selv har taget det senere, ved jeg ikke. Han var i hvert så glad for navnet at han ikke brugte Hansen.”
  Christian Holt (f. 1955) har nu fundet opslaget i kirkebogen ved Jens Holts dåb, og vi kan her konstatere at han er født “Jens Hansen Holdt”. Bemærk, Holt med d – hvad der selvfølgelig er en fejl. Som kan skyldes at Jens blev hjemmedøbt pga svaghed.  Christian skriver videre i en mail til mig at denne omstændighed måske også kan være med til at forklare en anden fejl, eller i hvert fald afvigelse, nemlig hvorfor Jens – som næstældte søn – ikke bare fik sin morfars fornavn, men også hans tilnavn/efternavn, til forskel fra samtlige andre af hans søskende, der (kun) kom til at hedde Hansen.
 • Iver Jensen Holt og Sønderskovgård
  S. 114: Her er Iver Jensen Holt nævnt som en af forloverne ved Peder Hansen II og Birthe Thuesdatters bryllup, – og der står sådan om ham i note 76:
  “Iver Jensen Holt var gårdmand på Sønderskovgård (Kolding Landevej 25), som han havde arvet 1835 efter sin far, Jens Holt – ingen af dem er vores Holt-slægt.”
  Men det er tværtimod lige hvad de er! Iver Jensen Holt er nemlig bror til Karen Jensdatter Frederiksen f. Holt (indremissionær Jens Holts mor), og hans far, omtalt som Jens Holt, er Jens Iversen Holt, søn af den første Holt i slægten, Iver Andersen Holt. Se mere om Iver Jensen Holts slægtsrelationer i artiklen: Holtegård fra 1765
  Vi kan altså spore den formentlig første forbindelse mellem Holt og Hansen-slægterne allerede ved Peder Hansen II’s bryllup i 1844. Og det er ikke så mærkeligt at de har kendt hinanden, for Peder Hansen II boede og var opvokset i Sønderskov (som plejebarn hos “Maren Sørens”,  husmand Søren Nielsens enke). Peder havde på dette tidspunkt endnu ikke købt ejendommen ved Lillebælt (Baunevej) i Sønderskov, det skete først 6 år senere.
  Sønderskovgård lå syd for Kolding-landevejen nær krydset ved “Storkereden”. I dag er kun stuehuset tilbage. Der er kun kort vej fra gården til fiskernes ejendom ved Lillebælt, så Hansen-familien i Sønderskov har utvivlsomt også kendt senere generationer af Holt-familien på Sønderskovgård.