HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Holt i 9 generationer fra 1664

Oversigt over Holt-slægten Erritsø-Taulov fra 1600- til 1900-tallet
De første 7 generationer er kun repræsenteret ved de aner, der bar navnet Holt videre i nye slægtled op til Jens Hansen Holt f. 1843.

1. Hans Pedersen Holt
Kone uplyst.
Lassen-slægtsbogen: “Hans Pedersen Holt står i matriklen 1664 opført som beboer af gård nr. 27 i Erritsø”. Hos Ravn 1918 står der 1663 i stedet for 1664.

2. Michel Hansen Holt (-1713)
Lassen-slægtsbogen: “Michel Hansen Holt døde 1713 i Holtegård, Erritsø Sogn. (Skifte afholdt d. 2. juni 1713). Han var gift med Karen Thomasdatter der endnu levede 1713.
Michel Hansen Holt overtog efter sin far fæstet af Holtegård i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videreførte den og senere oplod den for sønnen Mads” [må være Thomas]

3. Thomas Michelsen Holt (1704-1750/56)
Lassen-slægtsbogen: “Thomas Michelsen Holt er født ca. 1704 i Erritsø, og han døde samme sted mellem 1750 og 1756. Han blev gift første gang ca. 1731 med Karen Hansdatter der døde 1734, og derefter giftede han sig anden gang med Bodil Iversdatter, datter af Iver Michelsen i Snaremosegård og hans første hustru, Maren Madsdatter.
Thomas Michelsen Holt overtog fæstet af fødegården, Holtegård, i Erritsø, og denne drev han indtil sin død, hvorefter svigersønnen Iver overtog den.”

4. Maren Thomasdatter Holt (1731-1798)
Lassen-slægtsbogen: “Iver Andersen Holt er født ca. 1730 i Erritsø, og han døde 1798 samme sted og blev begravet d. 5. august.
Han blev gift ca. 1755 med Maren Thomasdatter Holt [datter af Thomas Michelsen Holt]. Hun er født ca. 1731 i Erritsø, og hun døde 1798 samme sted og blev begravet d. 27. marts.
Iver Andersen Holt overtog efter sin svigerfar dennes gård, Holtegård, i Erritsø, der hørte under Koldinghus Rytterdistrikt, men i 1765 købte han gården til selveje for 506 rdlr. 33 sk.; gårdens hartkorn var 5 tdr. 3 fjdk. 2 alb.”

5. Jens Iversen Holt (1773-1819)
Født på Holtegård, søn af Iver Andersen og Maren Thomasdatter Holt. Kom til at eje Sønderskovgård i Erritsø.
Anetavle for Maren Jensen: “Han blev gift d. 25. Juni 1799 i Erritsø Kirke med Ingeborg Laugesdatter. Ingeborg Laugesdatter [iflg. andre kilder: Lauesdatter] er født 1775 i Erritsø Sogn, og hun døde samme sted d. 24. Juni 1838”.

6. Karen Jensdatter Holt (1811-1879)
Datter af Jens Iversen Holt. Karen blev i 1830 gift i Bredstrup med Hans Frederiksen (1796-1863). Han købte i 1829 en gård i Oddersted, – et lille landsbysamfund syd for Kolding-landevejen i Taulov, nær Bjerregård. Det førte i de følgende generationer til nære forbindelser mellem familierne på de to gårde. Da Karen Jensdatter Holt flyttede ind på gården efter at hun var blevet gift med Hans den 9. oktober 1830, var det samtidig navnet Holt, der kom til Taulov.

7. Jens Hansen Holt (1843-1926)
Født på gården Frederiksminde i Oddersted, forældre Hans Frederiksen og Karen Jensdatter Holt. Jens fik både fornavn og efternavn efter sin morfar, – den eneste i søskendeflokken der fik Holt som efternavn, de andre hed alle Hansen efter Hans Frederiksen.
Jens Holt blev i 1866 gift med Bodil Christensen (1845-1928), Bjerrregård i Taulov, som han ved samme lejlighed overtog efter sine svigerforældre.
Jens og Bodil fik 11 børn, men kun 2 (!) af dem fik selv børn: Christen og Lorents

8.1 Christen Jensen Holt (1866-1933), første barn af Jens og Bodil på Bjerregård. Sognepræst i København fra 1891. Gift 1891 med Sophie Christine Lind (1867-1941).
Christen og Sophies børn:
9.1.1 Harald Christian Holt (1892 -1948)
9.1.2 Bodil Else Holt (1893-1916)
9.1.3 Axel Frederik Holt (1895-1939)
9.1.4 Jens Aage Holt (1895-1900)
9.1.5 Johannes Martin Holt (1896-1962)
9.1.6 Gunhild Exner f. Holt (1899-1970)
9.1.7 Paul Erik Holt (1900-1980)
9.1.8 Inger Johanne Cavallin f. Holt (1901-1972)
9.1.9 Kirsten Jacobsen f. Holt (1902-1983)
9.1.10 Jens Adolf Holt (1904-1973)
9.1.11. Rigmor Holt (1906-1987)

8.2 Lorents Jensen Holt (1877-1949), gårdejer på Bjerregård i Taulov fra 1908. Gift i 1908 med Kirsten Jensen (1876-1912), 2. ægteskab 1913 med Ane Hansen (1885-1954)
Lorents og Kirstens børn:
9.2.1 Bodil Lunn f. Jensen Holt (1909-1997)
9.2.2 Lone Kristine Holt f. Abelone Kristine Jensen Holt (1910-2003)

Lorents og Anes børn:
9.2.3 Jens Holt (1914-1954)
9.2.4 Peter Holt (1916-2002)
9.2.5 Kirsten Kristensen f. Holt (1918-2001)
9.2.6 Martha Finsen f. Holt (1919-1960)
9.2.7 Johannes Holt (1924–1984)