HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Skulle vi egentligt hedde Holdt?

af Christian Holt (f. 1955)

Gennemgang af kirkebøger, folketællinger og lægdsruller med oplysninger om Jens Hansen Holt (1843-1926), samt hans mor, morfar og 8 børn

Jens Hansen Holt blev født i 1843 som den anden søn i familien. Han blev derfor opkaldt efter sin morfar, som var Jens Iversen Holt. Hansen kom han til at hedde efter sin far Hans Frederiksen. Alle hans søskende hed Hansen, kun Jens fik også navnet Holt efter sin morfader.

Staves det Holt eller Holdt?
Ved dåben er hans navn skrevet Jens Hansen Holdt, og det følger ham indtil 1870’erne. Han indskrives dog i lægdsrullen i 1843 som Jens Hansen Holt, men i de følgende lægdsruller hvor jeg kan finde ham, står der som i kirkebogen Holdt.

Ved brylluppet i 1866 står der også Holdt, og de første mange børn indføres i kirkebogen som Holdt, helt indtil Johannes David Holt som fødes i 1879. Det vil sige at både min oldefar Christen Jensen Holt og Lorents Jensen Holt er indført i kirkebogen som Holdt.

Men i folketællingen i 1870 bliver navnet stavet ”rigtigt”, nemlig Jens Hansen Holt. Det havde ellers varieret gennem årene om der stod Jens Holdt Hansen eller Jens Hansen Holdt.  Men fra 1879 finder jeg ingen steder hvor der står Holdt, lige bortset fra kirkebogen i Taulov ved Jens’ død i 1926. Dér har kirkebogsføreren været inde og læse i den gamle kirkebog, og Holt er rettet til Holdt. Men præsten som forestod begravelsen, sønnen Christen Jensen Holt, er skrevet rigtigt som Holt.

Jens blev jo opkaldt efter sin morfar. Jens Iversen Holt er døbt Jens, søn af Iver Andersen Holt og Maren Thomasdatter. Han står i kirkebogen ved både sit bryllup i 1799 og ved Karen Jensdatters fødsel som Jens Iversen, men ved Karens konfirmation i 1825 som Afdøde Gaardmand Jens Iversen Holt. I folketællingen 1787 står Holt, og i 1801 står der Jens Iversen Holt. Ved han begravelse er det Jens Iversen Holt. I Lægdsrullen 1795 er navnet Jens Iversen. Jeg har ingen steder fundet Karen Jensdatter med navnet Holt, kun hendes fader.

Vi er vant til i dag at præsten selvfølgelig skriver rigtigt, men hvorfor skulle der ikke kunne skrives forkert? Denne gennemgang viser i hvert fald at det starter med Holdt, og Jens Hansen Holt får det efterhånden rettet til Holt.

Holt må være den rigtige stavemåde, for navnet kommer fra Holtegården i Erritsø, matr. nr. 4a, Erritsø by og sogn, Iver Andersen Holt står alle steder som Holt så det må være en skrivefejl hos kirkebogsføreren i Taulov. Det kan jo være svært at høre forskel på Holt og Holdt (!). Jeg selv oplever meget ofte at blive kaldt Holst.

Dokumentation (hent PDF-fil): Kilder til Holt for Jens Hansen Holt eller Holdt