HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Holt i Erritsø fra 1798

I 1798 døde både Iver Andersen Holt f. Thuesen og Maren Thomasdatter Holt (f. Holt) og en ny tid begyndte på Holtegård i Erritsø. De to er begge omtalt i artiklerne: Gården og slægten i 1700-tallet og Thuesen-slægten Erritsø.

Iver og Maren fik 6 børn. Deres liv, ægteskaber og børn omtales kort nedenfor. Meningen er ikke at starte en detaljeret undersøgelse af alle deres efterkommere, for nogen af dem blev talrige – især Lassen-slægten der er efterkommere efter datteren Karen Iversen Holt, og Holt-slægten Taulov der er efterkommere efter sønnen Jens Iversen Holt.  Formålet med gennemgangen er primært at finde ud af, hvordan navnet Holt forsvandt eller blev bragt videre til nye generationer. Og for at foregribe en af konklusionerne: Efter Iver og Maren var det kun i kraft af Jens Iversen Holts datter, Karen – der kom til Taulov og hvis anden søn fik sin morfars navn,  Jens Holt – at der i dag er mange i vores slægt med efternavnet Holt.

Et andet formål med at udrede Iver og Marens nærmeste efterkommere er at finde ud af, om Holtegård fortsat blev i slægtens eje. Og for at foregribe også denne konklusion, ja, med undtagelse af en kortere årrække var gården beboet af Holt-slægt helt op til 1990’erne, hvor den blev nedlagt, – det var Dorthe Iversdatter Holts efterkommere. En nærmere gennemgang kan læses i artiklen: Holtegårds historie (NB! Siden er p.t. ikke lagt op)

Som beskrevet i artiklen om Holt i Erritsø til 1798 kunne slægten føres tilbage til Hans Pedersen Holt i 1600-tallet. Efter ham er der flere  forgreninger af slægten end den, der gik i lige linie til Maren Thomasdatter Holt, og der var også nogen i disse sidegrene der bragte navnet Holt videre. De er naturligvis også en del af vores slægt, om end fjernere. I første omgang begrænser jeg mig til at se på den gren, vi selv er en del af.

Iver og Marens børn

Iver og Maren fik 6 børn

1. Anders Iversen Holt(1757- ?)
2. Thomas Iversen Holt (1760 -?)
3. Karen Iversdatter Holt (1761-1822)
4. Maren Iversdatter Holt, f. 1764
5. Dorthe Iversdatter Holt (1768-1822)
6. Jens Iversen Holt (1773-1819) – min tip-tip oldefar.

1. Anders Iversen Holt (1757-?)

nævnes i folketællingen 1787, hvor han er 30 år og ugift. Tælleren tilføjer at han “har Wærk i det eene Been wed et Skud af en Bøsse”.
Han bliver gift i Erritsø, 34 år gammel, 03/03/1791 med Johanne Nielsdatter f. 1739, enke efter gårdmand Bertel Frandsen (dennes 2. ægteskab). Ved Bertels død overtog Anders Iversen den ene af de to Ballesgårde (gård nr. 9 eller 10 i Erritsø, øst for skolen, på sydsiden af Bygaden). Ved folketællingen 1801 var Johanne i mellemtiden død. I Anders Iversens husstand optaltes udover en tjenestepige kun Niels Bertelsen, søn af Bertel Frandsen i dennes 1. ægteskab. Allerede i 1805, da Anders Iversen var 48/49 år gammel, overlod han gården til stedsønnen.
Konklusion: Der er ikke noget der tyder på at Anders Iversen fik egne børn.

2. Thomas Iversen Holt

k

3. Karen Iversdatter Holt

Karen Iversdatter er født 1761, Erritsø (Holtegård) og døde 01/07/1822, Erritsø. Hun blev gift 05/05/1785 med Niels Hansen Lassen, født 1761, Erritsø, død 01/10/1838 samme sted. – Karen og Niels “boede lige vest for kirken, der hvor sognehuset i dag ligger”
(kilde: http://www.fredericiashistorie.dk/html/erritsoe/gaardgalleri/Annexgaard.html)

Karen og Niels fik børnene:

3.1 Hans Nielsen Lassen (26/03/1786-26/01/1832)
3.2 Mette Nielsdatter Lassen (20/02/1791-?)
3.3 Iver Nielsen Lassen (20/05/1801-21/12/1875)
3.5 Anders Nielsen Lassen (15/09/1802-?)

Det specielle ved disse 4 børn, og dermed deres efterkommere, er at de har dobbelt forbindelse tilbage i Holt-slægten: Den ene linie via moderen Karen Iversdatter < Maren Thomasdatter Holt < Thomas Michelsen Holt etc. Den anden via faderen Niels Hansen Lassen < Johanne Hansdatter < Hans Michelsen Fougaard < Michel Hansen Holt etc..

3.1 Hans Nielsen Lassen

(26/03/1786 – 26/01/1832) er opkaldt efter sin farfar, Hans Nielsen Lassen. Ingen tegn på at han har fået børn.

3.2 Mette Nielsdatter

(20/02/1791-?) giftede sig i 1814 med Jens Jensen Housted (1784-1873), som i 1812 havde overtaget Houstedgaard fra sin mor, Karen Jensdatter Fougaard. De fik deres førstefødte søn, Christen Jensen Housted, i 1824 og senere sønnen Jeppe Jensen Housted. Erik Housted (f. 1944), lokalhistoriker mm. som har skrevet en række artikler om Fredericia og Erritsø-området, er ud af denne slægt.
Eksterne links:
Om slægten, se Houstedbægeret;
Erik Housted bibliografi;
Gården og dens beboere

3.3 Iver Nielsen Lassen

(20/05/1801-21/12/1875)

3.5 Anders Nielsen Lassen

(15/09/1802-?)
Han findes i folketællingen 1834, men jeg kan ikke se ham senere i Erritsø. Det er vanskeligt at søge ham, for han optræder ikke med navnet Lassen, kun Hans Nielsen.
I 1834 er hans erhverv angivet som “Huusmand. Bødker, lewer mest af Jordbrug”. Hans kone er Maren Michelsdatter. De har på dette tidspunkt to børn på henh. 3 og 4 år, Maren og Anne Andersdatter. Faderen Niels Hansen er i 1834 ca. 73 år, enkemand og bor hos sin sin yngste søn. Hans erhverv er her angivet som hjulmand.

Paul Holt