HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Kilder

Kilder

Kilder til artikler på holt.dk er anført med fuld bibliografisk reference i de artikler, hvor de er anvendt. Herunder kun en nøgle til udvalgte  kilder, som bruges i flere artikler og som på de enkelte sider alene citeres med kort-titel (nedenfor sat med fed tekst)

Ravn 1918
J. J. Ravn: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder. Vejle Udbyes Bogtrykkeri 1918

Om Erritsø bygade
Erik Housted: Om Erritsø bygade. Samlet af Erik Housted. Bearbejdet til skolebrug af Kamma Varming, 1986 (eget tryk)

Holt- og Hansen slægterne
Paul Holt: Holt- og Hansen slægterne Taulov – Sønderskov. November 2015 (143 s.)
–  Opdateringer til Holt- og Hansen slægterne

Lassen-slægtsbogen
Slægtsbog for efterkommere efter Iver Nielsen Lassen, gårdejer og sognefoged Annexgaården, Erritsø, født 1801. Dansk Slægtsforskning Fredericia 1977

Den sorte lommebog
Afskrift af Christen Jensen Holts (1866-1933) optegnelser: “Oplysninger om mine Børn og min Hustrus og min Slægt”.
Afskriften (i håndskrift) er affattet af Hans Mikael Holt (f. 1942) og hans far Paul Holt (1900 – 1980), Århus Seminarium efteråret 1956. På forsiden bemærkes at oplysninger om slægten Lind (Christen Holts hustrus slægt) er udeladt i afskriften.

Anetavle for Maren Jensen
Udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1957‐1959.
– Maren Hansen f. Jensen (1922-2010) blev gift med Ane Holts nevø Carl Aage Hansen, fisker i Sønderskov.

“Hansen -slægtsbogen”
Slægtsbog for efterkommere efter Niels Hansen (født 1832), udarbejdet for Peter Holt (f. 1916),
Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1957-1959

Mogens Lebech: Taulov, det dejligste sogn i Danmark. Udgivet af Taulov Kommune; i kommission hos Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1974

Slægtstavle for Heering og Holt, udgivet af Lone Heering og Lars Holt, Næstved
https://heeringholt.dk/stavle/SLAEGTTAV.htm

Holt og Krat
https://www.krat-holt.dk/Opslag.php