HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Inger og Paul Holts beretninger fra 1940-1945

Læs bogen: Inger og Paul Holts beretninger fra besættelsestiden

På min datter Mariannes foranledning har jeg nu gennemlæst mine forældres håndskrevne erindringer fra besættelsestiden og skrevet dem ind i et elektronisk dokument. Min mors beretning, som fylder det meste af skriftet (indtil side 48 af i alt 70 sider), er nedskrevet i 1969/70 i Århus. Min fars – ufuldendte – beretning er skrevet i maj 1945.  Til sidst er anbragt et uddrag af interviewet med min far i ”Morgenbladet” 16. maj 1945.

Mere om tilblivelsen kan læses i bogens forord.

Mikael Holt
Skødstrup 25. januar 2017