HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Paul Erik Holt

Paul Erik Holt (04/05/1900 – 16/11/1980) blev student fra Østersøgades Gymnasium i 1918, cand. mag. fra Københavns Universitet i 1925 og var rektor for Århus Seminarium 1949-68. Han skrev tidligt i sin karriere lærebøgerne Den nyeste Tids Verdenshistorie, I-II, 1933 og Verdenshistorie, I-III, 1936-38.

I 1930’erne blev han engageret i Dansk Samling, hvis bærende idé var et nationalt fællesskab med rod i kristendommen. Han var medlem af hovedbestyrelsen 1937-58 og sad i Folketinget for Dansk Samling i 1945-47.

Under besættelsen førte hans politiske engagement til at han i 1943 var interneret fra 29. august til 8. oktober, og i juni 1944 blev han fængslet af Gestapo og var indtil kort før krigens afslutning indsat i koncentrationslejrene Neuengamme og Neu-Versen.

Tilknytningen til Indre Mission var en arv fra hans far og farfar, og den kom til at præge hans liv fra først til sidst. Han havde flere bestyrelsesposter inden for bevægelsen, men fremfor alt blev han Indre Missions historiker med to omfattende værker, først om Københavns Indre Mission 1865–1940 (udgivet 1940, med titlen “Nød dem”) og dernæst om IM’s historie fra foreningens begyndelse: Kirkelig forening for Indre Mission i Danmark i 100 år (udgivet i årene 1961-77).

Kilder: Kraks Blå Bog 1974; Wikipedia

Paul Erik Holt blev 29/06/1926 gift med Inger Marie Darum (19/11/1904 – 19/12/1997), datter af Hans Michael Darum (05/12/1875 – 10/10/1934) og Elisabeth Darum f. Dommerby (07/08/1881 – 20/01/1947). De fik 5 børn, se nedenfor.

Se også her på holt.dk:
Inger og Paul Holts beretninger fra besættelsestiden 1940-1945

Oversigt over Paul Erik Holts efterkommere

1-Paul Erik Holt f. 1900, d. 1980
+ Inger Marie Darum f. 1904, d. 1997
|—2-Knud Holt f. 1928, d. 2004
| + Gudrun Ramløv Andersen f. 1929, d. 2007
| |—3-Erik Ramløv Holt f. 1958
| | + Karin Birgitte Hjortnæs f. 1959, d. 2011
| | |—4-Kathrine Hjortnæs Holt f. 1988
| | | |—5-Theodor Albert Hjortnæs f. 2016
| | |—4-Frederik Hjortnæs Holt f. 1991
| | |—4-Jonathan Hjortnæs Holt f. 1996
| |—3-Benedikte Holt f. 1962
| + Henrik Gedsted Hansen f. 1965
| |—4-Karoline Holt Hansen f. 1997
| |—4-Jakob Holt Hansen f. 2000
|—2-Anna Sofie Holt f. 1930
| + Jørgen Christensen f. 1929
| |—3-Hans Christensen f. 1957
| | + Dorte Dhiver f. 1961
| | |—4-Amanda Christensen f. 1994
| | |—4-Frederik Christensen f. 1999
| |—3-Jesper Christensen f. 1959
| | + Birgit f. 1960
| | |—4-Rasmus Christensen f. 1987
| | + Dorte Gram f. 1971
| | |—4-Asger Christensen f. 1998
| | |—4-Tue Christensen f. 2003
| | |—4-Birk Christensen f. 2009
| |—3-Morten Christensen f. 1961, d. 1985
| |—3-Anne Marie Holt Christensen f. 1964
| | + Henriette Frandsen
| |—3-Peter Christensen f. 1970
| + Lone Skov Andersen f. 1978
| |—4-Mathilde Christensen f. 2010
| |—4-Johanne Christensen f. 2013
|—2-Elisabet Holt f. 1932, d. 2007
|—2-Grete Holt f. 1933
| + Johannes Nielsen f. 1930, d. 2019
| |—3-Hanne Holt Nielsen f. 1957
| | + Peter Bloch f. 1957
| | |—4-Kirsten Bloch f. 1982
| | |—4-Anders Bloch f. 1983
| | + Marianne Røhrmann f. 1983
| | |—5-Jonathan Bloch Røhrman f. 2016
| | |—5-Katrine Bloch Røhrman f. 2019
| |—3-Birgitte Holt Nielsen f. 1958
| | + Hans Dueholm f. 1964
| | |—4-Emil Dueholm f. 1991
| | |—4-Stine Dueholm f. 1995
| |—3-Lene Holt Nielsen f. 1961
| | + Jørn Iversen f. 1961
| | |—4-Johannes Holt Iversen f. 1989
| | |—4-Jakob Holt Iversen f. 1991
| |—3-Knud Holt Nielsen f. 1969
| + Kristina Svendsen
| |—4-Sebastian Holt Svendsen f. 2000
| |—4-Simon Holt Svendsen f. 2003
| + Karen Benedicte Busk-Jepsen f. 1973
| |—4-Agnes Holt Busk f. 2016
|—2-Hans Mikael Holt f. 1942
+ Vibeke Elisabeth Ingerslev f. 1945
|—3-Anne Mette Holt f. 1970
| + John Thaysen f. 1972
| |—4-Isak Holt Thaysen f. 2006
| |—4-Elias Holt Thaysen f. 2008
|—3-Marianne Holt f. 1972
+ Tomas Lajer Jørgensen f. 1973
|—4-Sebastian Holt Lajer f. 2004
|—4-Jonathan Holt Lajer f. 2006