HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Hvordan Holt kom til Taulov

af Paul Holt

Det var Jens Iversen Holts datter, Karen Jensdatter Holt (17/03/1811 – 26/04/1879), der bragte Holt-slægten og -navnet til Taulov efter at hun den 9. oktober 1830, 19 år gammel, var blevet gift med den 15 år ældre Hans Frederiksen i Erritsø kirke.
Hans Frederiksen (01/05/1796 – 29/08/1863) var født i Stoustrup, Fredericia Trinitatis Landsogn (Ullerup) som søn af Frederik Nielsen (1762-05/04/1808) og Karen Hansdatter Koed (1775-24/10/1815). I 1823 havde han købt han en gård i Oddersted, – et lille landsbysamfund syd for Kolding-landevejen i Taulov, nær Bjerregård. Han var ved vielsen i 1930 enkemand, idet han første gang var blevet gift i 1923 med Kirsten Rasmussen (Dons) f. 1793. Hun var død den 25. september 1829 efter at have født et drengebarn, som døde få timer efter fødslen.

Christian Holt f. 1955 har udforsket Hans Frederiksen og hans børn og børnebørn nærmere i kirkebøger, folketællinger mm. Dokumentationen er samlet i to artikler, udgivet i PDF-format:
Hans Frederiksen (24/4 1796 – 29/8 1863)
Hans Frederiksens børn (og børnebørn)

Karen og Hans fik disse børn, alle født i Oddersted:
1. Frederik Hansen 1831-1907
2. Jens Hansen 1833-1833
3. Kirsten Hansdatter 1834-1912
4. Ingeborg Hansdatter 1837-1907
5. Karen Hansdatter 1839-1883
6. Jensine Hansen 1841-1895
7. Jens Hansen Holt 1843-1926
8. Lauge Hansen 1846-1919
9. Rasmus Hansen 1848-1888
10. Ellen Marie Hansen 1851-1893

Bemærk at Jens som den eneste fik Karens tilnavn, Holt. Det blev ganske vidst fejlskrevet med d – altså Holdt – i kirkebogen. Og denne fejl trak spor så der også senere kom et d med bl.a. i hans navn ved nogle af folketællingerne. I 1945 var han opført med navnet “Jens Holdt Hansen” (bemærk at hans efternavn her er Hansen!). Men jeg har aldrig set hans navn stavet sådan i andre sammenhænge, ejheller er Holt stavet med d i nogen anden i Holt-slægten, hverken i tidligere eller senere generationer.

Frederiksminde, Oddersted. Foto: Team Byg 2010
Frederiksminde, Oddersted. Foto: Team Byg 2010

Det er stadig en gåde, hvorfor han alene blandt søskende kom til at hedde Holt. Iflg. Christian Holt (f. 1955) var det fordi han som næstældste søn efter skik og brug blev navngivet efter sin morfar (Jens Iversen Holt), men det er dog stadig meget udsædvanligt at man også tager efternavnet med, så meget mere som navneloven fra 1828 foreskrev at søskende skulle have samme efternavn. Hvordan det nu forholder sig, Jens Holt var i hvert så glad for navnet Holt at han ikke brugte Hansen. Han var også kendt og omtalt kun som Jens Holt, et navn der har stået i utallige avis-annoncer for missionsmøder i hans lange virke som missionær. På disse sider vil han dog jævnligt blive omtalt med Hansen for at undgå forveksling med andre Jens Holt’er i slægten.

Rasmus Hansen fik et kort men hektisk liv – også i missionens tjeneste. Jeg skriver senere en artikel om ham.

Gården i Oddersted, Frederiksminde, blev efter Hans Frederiksen overtaget af den ældste søn, Frederik Hansen. Han fik imidlertid ingen børn, og den gik i 1904 til hans yngste bror, Rasmus Hansens søn, Just Hansen. Også han døde tidligt, men hans hustru og mand i nyt ægteskab overtog den – før den i næste generation gik til Just Hansens børn. Gården, opført 1827, i dag med gadenavnet Odderstedvej 20, er erklæret bevaringsværdig af Kulturstyrelsen.