HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Jens og Bodils aner

Jens Holt f. 1843 blev født på gården Frederiksminde i Oddersted som datter af Karen Jensdatter Holt, der kom fra Erritsø, se artiklen: Hvordan Holt kom til Taulov. Han fandt – som så mange andre i tidens løb – sin kone tæt på barndomshjemmet, i dette tilfælde på en gård ca. 1,5 km væk.

27/01/1866, i Taulov kirke, blev han gift med Bodil Christensen (01/05/1845 – 30/3/1928), datter af gårdejer og sognefoged Christen Lorentsen (06/10/1809 – 30/08/1865) og Kjersten Marie Hansdatter (12/09/1819 – 17/12/1903), Bjerregård. Ved giftermålet overtog Jens Holt gården, som da ejedes af Bodils mor, enke efter Christen Lorentsen, der var død året før.

Bodils oldefar, Thomas Nielsen, er den tidligste i slægten, vi ved der ejede Bjerregård. Da han  overtog den i 1765 lå den i Skærbæk, men kort efter, i 1774, flyttede han den til “Skærbæk Mark” i Taulov. Her var den i slægtens eje i linie til 1980, hvor den blev overtaget af Fredericia kommune for at gøre plads til det nye plejecenter, Stævnhøj.

I de to tabeller nedenfor vises mine oldeforældre, Jens Holt og hans kone Bodils aner 3 generationer tilbage.

  • Bodil Christensens aner vil jeg tage med i artiklen om Bjerregård, se: Bjerregårds historie.
  • Om Jens og Bodil Holts liv, se artiklen: Jens og Bodil Holt fra 1866

Jens Hansen Holts aner 3 generationer tilbage

Jens Hansen Holt
(27/08/1843 – 17/06/1926)
Gårdejer, indremissionær
Far: Hans Frederiksen
(01/05/1796 – 
 19/08/1863)
Farfar: Frederik Nielsen
(1762 – 05/04/1808)
Oldefar og -mor uoplyst
Farmor: Karen Nielsen f. Hansdatter Koed (ca. 1776 – ?) Oldefar: Hans Andersen Koed f. ca.  1728
Oldemor: Ellen Andersen Koed f. Hansdatter Hiuler ca. 1736
Mor: Karen Jensdatter Holt
(17/03/1811– 26/04/1879)
Morfar: Jens Iversen Holt ( 1773 – 20/11/1819) Gårdejer i Erritsø Oldefar: Iver Andersen Holt (1731 – 5/8 1798)
Oldemor: Maren Thomasdatter (1733 – begravet 27/3 1798)
Mormor: Ingeborg Iversen f. Lauesdatter (1775 Erritsø Sogn – 24/06/1838 Erritsø Sogn) Oldefar: Laue Nielsen  (ca. 1749 –  jan. 1800) Erritsø Sogn (gm. juni 1770) Oldemor: Johanne Lauesdatter  (apr. 1746 – aug. 1797 Erritsø Sogn)

Bodil Holt f. Christensens aner 3 generationer tilbage

Bodil Holt f. Christensen
(01/05/1845 – 30/03/1928)
Far: Christen Lorentsen,
(06/10/180930/08/1865)
Farfar: Lorents Thomsen
(31/08/1771 – 08/12/1835)
Oldefar: Thomas Nielsen (1734 – 18/01/1811)
Oldemor: Catharina Maria Nielsen f. Lorentzdatter (f. 1744)
Farmor: Karen Christensdatter
(1785 – 17/05/1831)
Oldefar og -mor uoplyst
Mor: Kjersten Marie Lorentsen f. Hansdatter (12/09/1819 – 17/12/1903) Morfar: Hans Laursten Dam (1791 – 1869)
Gårdejer, S.Vilstrup
Oldefar og -mor uoplyst
Mormor: Bodil Dam f. Madsdatter
(1784 – 1852)
Oldefar og -mor uoplyst