HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Christen Holts efterslægt

Christen Jensen Holt (28/03/1866 – 09/07/1933)

Søn af gårdejer i Taulov, indremissionær Jens Holt (27/08/1843 – 17/06/1926) og Bodil Holt f. Christensen (01/05/1845 – 30/03/1928). Gift 04/06/1891 i Sdr. Bjært med Sophie Christine Lind (17/02/1867 – 16/10/1941), datter af gårdejer Christen Nissen Lind (1838-1903) og Mette Johanne Lind f. Hugger (1844-1917).

Mere om Christen Holt

Christen og Sophies børn

1. Harald Christian Holt (20/04/1892 – 12/07/1948) Cand. teol. 1917. Korpssekretær for KFUM-Spejderne i Danmark 1921-1929. Redaktør af Kristeligt Dagblad 1930-1936. Præst ved Allehelgens Kirke, København.
2. Bodil Else Holt (09/11/1893 – 16/04/1916) Stud. med.
3. Axel Frederik Holt (12/08/1895 – 19/10/1939) Cand. teol. Sognepræst ved sømandskirken i Hamborg. Sekretær for Det danske Missionsselskab.
4. Jens Aage Holt (12/08/1895 – 25/07/1900)
5. Johannes Martin Holt (14/12/1896 – 08/09/1962) Cand. jur. Landsretssagfører. Godsforvalter på Bregentved og Turebylund.
6. Gunild Exner f. Holt (14/04/1899 – 30/12/1970) Præstekone, Hald (ved Randers)
7. Paul Erik Holt (04/05/1900 – 16/11/1980) Cand. mag. Lektor ved Østersøgades Gymnasium. Forfatter og politiker (Dansk Samling).  Rektor ved Århus Seminarium 1949-68.
8. Inger Johanne Cavallin f. Holt (10/05/1901 – 25/09/1972) Cand. mag. i nordisk litteratur. Gift med Samuel Cavallin, gymnasielektor i latin og græsk, Östersunds Högre Allmänna Läroverk, tillige docent og forsker.
9. Kirsten Jacobsen f. Holt (05/11/1902 – 24/11/1983) Cand. mag. Overlærer ved Københavns kommuneskoler.
10. Jens Adolf Holt (05/12/1904 – 18/09/1973) Dr. phil. Professor i sammenlignende sprogvidenskab, Århus Universitet
11. Rigmor Holt (28/05/1906 – 18/02/1987) Cand. mag. Gymnasielærer i Svendborg.