HOLT-SLÆGTEN ERRITSØ TAULOV

Introduktion

Efternavnet Holt bæres af lidt under 1.000 danskere. Men de tilhører flere forskellige slægter. Den Holt-slægt, der fortælles om på disse sider – min Holt-slægt – kan spore slægtsnavnet tilbage til gården Holt i Erritsø og dens beboere fra midten af 1600-tallet. Efter al sandsynlighed går slægten endog helt tilbage til “Per Holth” i “Erissø” nævnt i et jysk “tingsvidne” af 9. juni 1479 (Ravn 1918 s. 401).

Holt-slægten udgået fra Erritsø er mangfoldig og vidt forgrenet i dag, men langt de fleste hedder ikke Holt. Kun én person i slægtens historie har fået rigtig mange efterkommere med efternavnet Holt. Det er Jens Holt (1843-1926), Taulov – min oldefar.

Jens Holt i 1926 (82 år gammel) med sønnesønnen Johannes
Jens Holt i 1926 (82 år gammel) med sønnesønnen Johannes

Og det mærkelige er, at han fik navnet Holt nærmest ved en fejl, idet han udover fornavn ganske usædvanligt også fik efternavn fra sin morfar, Jens Iversen Holt, Erritsø. Ingen af hans 8 søskende fik navnet Holt, hverken som mellemnavn eller efternavn. De hed alle Hansen, patronym efter faderen Hans Frederiksen. Jens Holt fik naturligvis også Hansen som mellemnavn, altså Jens Hansen Holt, men Hansen gik af brug og Holt blev ført videre til hans efterkommere.

Indholdet for netstedet holt.dk er slægtens forgreninger fra den første sikkert kendte Holt i vores slægt, Hans Pedersen Holt, der iflg. matriklen boede på gård nr. 27 i Erritsø i 1664. At følge hele Holt-slægten fra Erritsø i alle detaljer op til nutiden er dog ikke formålet, – det ville også være helt uoverkommeligt, da den er vokset til flere tusind personer. Min interesse er først og fremmest at spore de slægtsgrene der førte navnet Holt videre i nye generationer. Men uanset efternavn vil jeg også undersøge slægtens udbredelse i landsbyen Erritsø navnlig i 1800-tallet, hvor den spillede en betydelig rolle og var repræsenteret på mange af gårdene.
I 1900-tallet er det min egen gren, som udgår fra Taulov, Jens Holt og hans søn Lorents’ (min farfars) efterkommere, jeg først og fremmest vil fortælle om – og på den måde også bidrage til at mindes de mange i slægten, jeg har selv kendt i min – lige nu 75-årige – levetid. Også tilgifte, der kom til at spille en rolle i slægten, vil jeg tage med når der findes dokumenter fra eller om dem.
Efterkommere efter den (eneste) anden af Jens Holts børn der fik børn, Christen Holt, dvs. Lorents Holts bror, omtaler jeg ikke systematisk, da de er medtager på andre netsteder:
https://heeringholt.dk/stavle/SLAEGTTAV.htm
https://krat-holt.dk/Opslag.php

Til slut vil jeg gerne invitere andre til at bidrage med artikler, dokumenter, billeder og andet stof. Jeg er særlig interesseret i at få biografier om personer, jeg ikke har kendt eller ikke kan skaffe viden om. – Og oplysninger om fejl!

Skriv til mig via formularen: Kontakt

Paul Holt

Bemærk: Meget af indholdet på holt.dk findes ikke på de sider, man umiddelbart kan få vist i en såkaldt Internet-browser, men som dokumenter i PDF-format, der supplerer og uddyber indholdet. Klik på hyperlinket med dokumentets navn og det vil blive åbnet enten i et nyt vindue eller i den PDF-læser, der er installeret på computeren. PDF-dokumenterne ligner typiske artikler i tidsskrifter, men kan også være hele e-bøger.