Holt-slægten Taulov – og Erritsø

Efternavnet Holt bæres af lidt under 1.000 danskere. Men de tilhører flere forskellige slægter. Den Holt-slægt, der fortælles om på disse sider – min Holt-slægt – kan spore slægtsnavnet tilbage til gården Holt i Erritsø og dens beboere fra midten af 1600-tallet. Efter al sandsynlighed går slægten endog helt tilbage til “Per Holth” i “Erissø” nævnt i et jysk “tingsvidne” af 9. juni 1479 (Ravn 1918 s. 401).

Holt-slægten udgået fra Erritsø er mangfoldig og vidt forgrenet i dag, men langt de fleste hedder ikke Holt. Kun én person i slægtens historie har fået rigtig mange efterkommere med efternavnet Holt. Det er Jens Holt (1843-1926), Taulov – min oldefar. Og det mærkelige er, at han fik navnet Holt nærmest ved en fejl, idet han udover fornavn ganske usædvanligt også fik efternavn fra sin morfar, Jens Iversen Holt, Erritsø. Ingen af hans 8 søskende fik navnet Holt, hverken som mellemnavn eller efternavn. De hed alle Hansen, patronym efter faderen Hans Frederiksen. Jens Holt fik naturligvis også Hansen som mellemnavn, altså Jens Hansen Holt, men Hansen gik af brug og Holt blev ført videre til hans efterkommere.

Jens Holt i 1926 (82 år gammel) med sønnesønnen Johannes

Jens Holt i 1926 (82 år gammel) med sønnesønnen Johannes

Det denne Jens Holt, hans aner, familie, slægtninge og efterkommere, der udgør indholdet for netstedet holt.dk. Og det er derfor, titlen er “Holt-slægten Taulov” selv om slægtens dybeste og bredeste rødder ligger i Erritsø. At følge hele Holt-slægten fra Erritsø op til nutiden ville være meget interessant, men det kræver ressourcer ud over det mulige. Til gengæld håber jeg at andre vil påtage sig opgaven.

Jeg gætter på at omkring 100 eller ca. 10 pct. af de danskere, der hedder Holt her i landet (2015) er efterkommere efter Jens Holt. Men én ting er et navn. Noget andet er, hvem der tilhører slægten. Dem er der selvfølgelig mange flere af. Desuden vil Jens Holts ’slægt’ blive opfattet meget bredt – inklusivt. Det kan fx være historier og biografier i sidegrene af familien, onkler tanter, fars fætre mm. Omvendt er hensigten ikke at der fortælles om alle og enhver. Hvor meget indhold der bliver, afhænger af andre end mig selv, så…

Jeg inviterer hermed alle i slægten til at bidrage med artikler, dokumenter, billeder og andet stof. Skriv fx en biografi om en person i familien, du synes skal huskes – eller en nulevende, du  gerne vil fortælle om, og find nogle billeder at illustrere teksten med.

Paul Holt

Bemærk: Siderne er først ved at blive oprettet og udbygget.